Rovnanie rámov vozidiel

Rovnanie rámov vozidiel

Rovnanie rámov nákladných vozidiel po nehode je mimoriadne dôležitý proces, ktorý zabezpečuje, že vozidlo bude opäť bezpečné a funkčné pre ďalšie použitie. Po nehode môže dôjsť k deformácii rámu vozidla, čo môže mať za následok zhoršenú jazdnú stabilitu, zvýšené opotrebenie pneumatík a ďalšie mechanické problémy. Rovnanie rámu je preto kritickým krokom v oprave nákladných vozidiel.

Je dôležité, aby rovnanie rámu vykonával kvalifikovaný servis s príslušným vybavením a odbornými znalosťami. Nesprávne vykonaná oprava môže viesť k trvalým problémom s vozidlom a môže ohroziť bezpečnosť vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Rovnanie rámu nákladných vozidiel je teda zložitý a náročný proces, ktorý vyžaduje presnosť a odborné znalosti. Je to nevyhnutný krok v obnove vozidla po nehode, ktorý zabezpečuje jeho dlhodobú funkčnosť a bezpečnosť na cestách.

Pri rovnaní rámu je nutné dodržať určitú postupnosť krokov:

  1. Diagnostika a hodnotenie poškodenia– Prvým krokom je dôkladná diagnostika rámu vozidla pomocou moderných meracích technológií, ako sú laserové skenery alebo 3D meracie zariadenia, na presné určenie miery a umiestnenia poškodenia. Náš autorizovaný servis používa na meranie zariadenie od švédskeho výrobcu TruckCam a rovnanie vykonáva na zemnom ráme zariadením od výrobcu
  2. Plánovanie opravy– Na základe diagnostiky sa vytvorí plán opravy, ktorý zohľadňuje špecifiká vozidla, rozsah poškodenia a najlepšie postupy pre daný typ rámu.
  3. Použitie hydraulických zariadení– Oprava rámu často vyžaduje použitie hydraulických lisov a ťahacích zariadení, ktoré dokážu aplikovať potrebnú silu na vrátenie rámu do hodnôt stanovených výrobcom.
  4. Kontrola a kalibrácia– Po rovnaní rámu je nevyhnutné vykonať kontrolu a kalibráciu všetkých systémov vozidla, aby sa zabezpečila ich správna funkčnosť a bezpečnosť.
  5. Testovanie a overenie– Nakoniec sa vykoná testovanie vozidla, aby sa overilo, že rám je správne vyrovnaný a vozidlo je pripravené na bezpečnú prevádzku.
Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o viac informácií alebo objednávku služieb sme vám radi k dispozícii. Ak preferujete osobný alebo telefonický kontakt, navštívte našu kontaktnú stránku.

Odoslaním formuláru vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov z kontaktného formuláru nájdete tu. Všeobecné Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.