Opravy po nehodách

Opravy po nehodách

Opravy nákladných vozidiel po ťažkých dopravných nehodách sú komplexný proces, ktorý si vyžaduje odborné znalosti a špecializované vybavenie. Po nehode môže byť vozidlo poškodené nielen zvonka, ale aj vo svojej štruktúre a mechanických častiach. Oprava a obnova týchto vozidiel preto musí byť vykonaná s maximálnou precíznosťou a zodpovednosťou.

Takéto opravy vyžadujú nielen technickú zručnosť, ale aj pozornosť k detailom a dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Zverte svoje vozidlo do rúk profesionálom a po oprave vyrazte spoľahlivo a bezpečne na cesty.

V rámci nášho servisu máme zaužívaný nasledovný postup:

  1. Hodnotenie poškodenia – Prvým krokom je dôkladné hodnotenie rozsahu poškodenia. To zahŕňa nielen vizuálnu kontrolu, ale aj použitie diagnostických nástrojov na posúdenie štruktúrnej integrity vozidla.
  2. Demontáž a príprava – Poškodené časti, vrátane kabíny, sú demontované. Tento krok umožňuje lepší prístup k poškodeným oblastiam a zjednodušuje proces opravy alebo výmeny.
  3. Rovnanie – Ak je to potrebné, rám vozidla je vyrovnávaný, aby sa obnovila jeho pôvodná forma a pevnosť.
  4. Výmena komponentov – Poškodené alebo nefunkčné komponenty sú vymieňané za nové. To môže zahŕňať kritické časti ako sú brzdy, osvetlenie, alebo hydraulické systémy.
  5. Lakovanie kabín – Kabína je po oprave a prípadnej výmene starostlivo pripravená na lakovanie. Tento proces zahŕňa odmastenie, aplikáciu základnej vrstvy, farebného laku a nakoniec ochranného laku, aby sa dosiahla odolnosť voči poveternostným vplyvom a korózii.
  6. Finálna montáž a kontrola – Po lakovaní kabíny a oprave ostatných častí vozidla nasleduje finálna montáž. Všetky systémy sú testované, aby sa zabezpečila ich správna funkčnosť.
  7. Testovacia jazda – Po dokončení opráv je vozidlo podrobené testovacej jazde, ktorá overí jeho bezpečnosť a funkčnosť.
Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o viac informácií alebo objednávku služieb sme vám radi k dispozícii. Ak preferujete osobný alebo telefonický kontakt, navštívte našu kontaktnú stránku.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov z kontaktného formuláru nájdete tu. Všeobecné Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.