Aktuálne ponuky

Aktuálne ponuky

Pre Actros 4, Antos a Arocs 4

Pozrite si ponuku náhradných dielov pre vaše staršie nákladné vozidlo Mercedes-Benz.

› Brožúra vo formáte PDF

Pre podnikateľov.

Objavte aktuálnu ponuku originálnych náhradných dielov pre nákladné vozidlá Mercedes-Benz. Stiahnite si brožúru alebo kontaktujte vášho servisného poradcu Mercedes-Benz Trucks.

› Brožúra vo formáte PDF

Na cestách v dobrom a spoľahlivom stave.

Vďaka vykonaniu zákonom predpísaných kontrol vo vašom servise Mercedes-Benz budete na cestách vždy v dobrom a spoľahlivom stave. Vaše nákladné vozidlo Mercedes-Benz sa vo vašom servise Mercedes-Benz umiestni na skúšobnú stolicu a bude podrobené potrebným kontrolám a takisto dôkladným preskúšaniam funkčnosti.

Pripravte vaše nákladné vozidlo na všetky možnosti.

Vďaka sezónnym kontrolám budete na cestách v bezpečí. Vaše nákladné vozidlo Mercedes-Benz sa vo vašom servise Mercedes-Benz umiestni na skúšobnú stolicu a bude podrobené mnohým kontrolám a takisto dôkladným preskúšaniam funkčnosti.

Čistý výkon pre príjemnú pracovnú atmosféru.

Vďaka krátkej zastávke na vyčistenie klimatizácie u vášho servisného partnera Mercedes-Benz sa môžete uvoľnene nadýchnuť a rýchlo znovu vyštartovať.