Získajte tachograf VDO DCTO® 4.1​

Získajte tachograf VDO DCTO® 4.1​​

S tachografom VDO DTCO® 4.1 nielen splníte zákonné požiadavky, ale môžete ešte efektívnejšie plánovať, zlepšiť svoje pracovné procesy a ušetriť náklady. Okrem toho je DTCO® 4.1 ešte rýchlejší a jeho rozhranie ITS je užívateľsky prívetivejšie ako v predchádzajúcich modeloch.

Do konca roku 2024 musia byť staré tachografy 1. generácie (analógové alebo digitálne) vo všetkých vozidlách v medzinárodnej nákladnej doprave s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t nahradené inteligentným tachografom 2. generácie.

Výhody inteligentného tachografu VDO DTCO® 4.1 špeciálne pre nákladné vozidlá Mercedes-Benz:

  • Pohodlné použitie: Zobrazenie doby jazdy a doby odpočinku na prístrojovom paneli
  • Plne integrované do digitálnych služieb, ako je Fleetboard, Uptime Service od Mercedes-Benz Trucks
  • Konektivita a diagnostika vozidiel Mercedes-Benz Trucks

Nové funkcie inteligentného tachografu druhej generácie (kód J1M):

  • Záznam identifikácie vodiča a vozidla
  • Zaznamenávanie hraničných prechodov počas kabotážnych prepráv a lepšia dokumentácia prideľovania vodičov
  • Podpora zaznamenávania procesov nakladania a vykladania
  • Záznam polohy vozidla cez GNSS modul (globálny navigačný satelitný systém) • Pomoc s výpočtami na zaznamenávanie pracovného času a nových skrátených dôb odpočinku
  • Väčšia konektivita, vďaka rozhraniu Bluetooth, umožňuje plynulé čítanie a ovládanie tachografu pomocou externých zariadení ako sú smartfóny

Cena 1 199 € bez DPH (1438,80 € s DPH)

Pre vozidlá s dátumom registrácie do 15. 6. 2019.

V cene je zahrnutá výmena tachografu DTCO 4.1 s anténou, snímačom Kitas a kabelážou, prenos dát zo starého do nového tachografu a ciachovanie.

 

Podľa počtu odobratých tachografov bude zákazníkovi poskytnutá dodatočná množstevná zľava. 

Cena 1 129 € bez DPH (1354,80 € s DPH)

Pre vozidlá s dátumom registrácie po 15. 6. 2019

V cene je zahrnutá výmena tachografu DTCO 4.1, snímač Kitas a kabeláž, prenos dát zo starého do nového tachografu a ciachovanie.

Dohodnite si termín prestavby

Kontaktný formulár

Odoslaním formuláru vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov z kontaktného formuláru nájdete tu. Všeobecné Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Všetky tu uvedené ceny sú bez DPH a zahŕňajú náklady na inštaláciu. Ceny platia do 30. 6. 2024. Náklady na inštaláciu závisia od vybavenia. Pre vozidlá pred dátumom výroby 10/2015 budú potrebné dodatočné a rozsiahlejšie prestavby (napr. výmena združeného prístroja). Chyby a zmeny vyhradené.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1228 zo 16. júla 2021 upravuje povinnosť konverzie v cezhraničnej nákladnej doprave. Do 18. 8. 2025 musia byť inteligentné tachografy 1. generácie (kód J1O) vymenené, avšak len pri použití v cezhraničnej nákladnej doprave.